In balans

Voor als je meer dan een paar vragen hebt en af en toe wilt sparren.

De Mentorpraktijk is er voor jou als je op zoek bent naar balans in en groei van jouw bedrijf. Dit doen we  door overzicht te  bieden,  te  adviseren  en  je handvatten mee  te  geven om verder te komen. Met als doel dat jij eenvoudiger kan ondernemen en de door jou gestelde doelen gehaald worden. 

Mentorgesprekken

Afwisselend heb je gesprekken met Anouk en Pamela, waarbij we allebei van dezelfde basis uitgaan. We zijn coachend werkend, hebben een optimaliserende instelling en we zijn zeer betrokken bij jouw voortgang.

Highlights factsheet

Onze ervaring is dat je met veel tips & tricks naar huis gaat. Om het je makkelijk te maken, ontvang je een factsheet met highlights na de afspraak.

SWOT-analyse

SWOT staat voor de Engelse termen Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. In de SWOT-analyse koppelen we de sterktes en zwaktes van jouw bedrijf aan de kansen en bedreigingen in de markt.

Persoonlijk OntwikkelingsPlan

We gaan samen kijken naar jouw doelen en de mogelijkheden om deze te realiseren. Daar stellen we een POP voor op.
We onderzoeken welk enneagramtype jij bent, we bekijken de huidige situatie, kijken naar de toekomst en maken de doelen SMART. Bij het maken van jouw POP kijken we naar wat acceptabel, realistisch en tijdsgebonden is.

Vraagbaak

Via mail en app staan wij tot je je beschikking tussen de mentorgesprekken door.

Jouw eigen Trellobord

Op jouw eigen Trellobord staan onder andere jouw doelen en uitdagingsvragen. Dit bord is handig om jouw voortgang te bewaken.

Besloten FB groep

Deze FB groep is fijn om je vragen te stellen, te sparren met mede mentees en informatie te delen. Jij als waardevolle ondernemer hebt vast ook tips & tricks waar andere ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. Uiteraard zijn wij ook aanwezig in de groep.