Groei mentoring

Voor als je het fijn vindt om met al je vragen bij ervaren ondernemers in jouw vakgebied terecht te kunnen en meer richting te vinden op weg naar jouw doel.

De Mentorpraktijk is er voor jou als je op zoek bent naar balans in en groei van jouw bedrijf. Dit doen we  door overzicht  te bieden,  te  adviseren  en  je handvatten mee  te  geven om verder te komen. Met als doel dat jij eenvoudiger kan ondernemen en de door jou gestelde doelen gehaald worden. 

Mentorgesprekken

Afwisselend heb je gesprekken met Anouk en Pamela, waarbij we allebei van dezelfde basis uitgaan. We zijn coachend werkend, hebben een optimaliserende instelling en we zijn zeer betrokken bij jouw voortgang.

Highlights factsheet

Onze ervaring is dat je met veel tips & tricks naar huis gaat. Om het je makkelijk te maken, ontvang je een factsheet met highlights na de afspraak.

SWOT-analyse

SWOT staat voor de Engelse termen Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. In de SWOT-analyse koppelen we de sterkstes en zwaktes van jouw bedrijf aan de kansen en bedreigingen in de markt.

Persoonlijk OntwikkelingsPlan

We gaan samen kijken naar jouw doelen en de mogelijkheden om deze te realiseren. Daar stellen wij een POP voor op.
We onderzoeken welk enneagramtype jij bent, we bekijken de huidige situatie, kijken naar de toekomst en maken de doelen SMART. Bij het maken van jouw POP kijken we naar wat acceptabel, realistisch en tijdsgebonden is.

Vraagbaak

Via mail en app staan wij tot je je beschikking tussen de mentorgesprekken door.

Website optimalisatie

Komt de boodschap van jouw website over zoals je hem bedoelt? Een uitgebreide analyse levert je mogelijkheden tot verbetering op. Uiteraard is het geheel aan jou wat je hiervan toepast.

Jouw eigen Trellobord

Op jouw eigen Trellobord staan onder andere jouw doelen en uitdagingsvragen. Dit bord is handig om jouw voortgang te bewaken.

Mentee diner

Tijdens een ontspannen diner wisselen we ondernemerservaringen uit. Hierbij zijn Anouk en Pamela uiteraard ook aanwezig.

Besloten FB groep

Deze FB groep is fijn om je vragen te stellen, te sparren met mede mentees en informatie te delen. Jij als waardevolle ondernemer hebt vast ook tips & tricks waar andere ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. Uiteraard zijn wij ook aanwezig in de groep.